Franciscus Gasthuis & Vlietland

“Door het inzetten van drones voor medische doeleinden streven we ernaar om afstanden te verkleinen, waardoor de zorg efficiënter kan worden georganiseerd. Hiermee kunnen medische benodigdheden sneller worden geleverd en wordt tevens bijgedragen aan het verduurzamen van de zorg.” – Aïsha Milatz, Afdelingsmanager Logistiek