For English, please scroll down

Ontvangst nieuwe drone: RigiTech Eiger 3

Er was geen betere manier om 2023 af te sluiten, Medical Drone Service heeft haar vloot uitgebreid met een nieuwe drone, de RigiTech Eiger 3. De vleugels van de drone zijn afgewerkt in de bekende kleur geel, in overeenstemming met die van de traumahelikopter, om de medische associatie in de lucht te benadrukken.

Uitbreiding vloot

De RigiTech drone zal een toevoeging zijn aan de vloot bestaande uit drie drones. Een grotere vloot is noodzakelijk om nieuwe routes te openen, nadat de eerste route tussen Meppel en Zwolle in gebruik wordt genomen. Daarnaast biedt het platform andere functionaliteiten, wat samen met de huidige drones zorgt voor meer diversiteit in het toekomstig aanbod vanuit Medical drone Service. Dit zal nodig zijn om onze drone operatie op te schalen.

Productspecificaties

De RigiTech Eiger 3 kan 3 kilo aan medische producten meenemen in een daarvoor speciaal ontwikkelde medische tas. In de romp van de drone passen 3 van deze tassen waar 180 bloedbuizen, minimaal 3 bloedzakken of verschillende soorten medicatie in vervoerd kan worden. Daarnaast kan de drone ongeveer 100 kilometer vliegen waarover de drone een uur doet. De nieuwste ontwikkeling is de parachute aan boord. Dit stelt Medical Drone Service straks in staat om over dichter bevolkte gebieden te mogen vliegen wat essentieel is in de uitbreiding van de operatie. De komende maanden gaan we veel testen waarna de drone naar verwachting operationeel zal worden in de regio van Rotterdam.

Receiving new drone: RigiTech Eiger 3

There was no better way to end 2023; Medical Drone Service has expanded its fleet with a new drone, the RigiTech Eiger 3. The wings of the drone are finished in the familiar yellow color, in accordance with the trauma helicopter, to emphasize the medical association in the sky.

Fleet expansion

Our new RigiTech drone will be an addition to the fleet now consisting of three drones. A larger fleet is necessary to open new routes after the first route between Meppel and Zwolle is put into operation. In addition, the platform offers other functionalities, which together with the current drones provides more diversity in future offerings from Medical Drone Service. This will be necessary to scale our operations.

Product specifications

The RigiTech Eiger 3 can carry 3 kilograms of medical products in a specially designed medical bag. In the fuselage of the drone, three bags can fit, carrying 180 blood tubes, a minimum of 3 blood bags or various types of medication. Moreover, the drone can fly approximately a distance of 100 kilometers within an hour. The latest development is the parachute on board. This will enable Medical Drone Service to fly over more densely populated areas, which is essential for the expansion of our operation. In the coming months we will conduct several tests, after which the drone is expected to become operational in the Rotterdam region.