For Dutch, scroll down.

Letter of intent ÖAMTC Flugrettung and ANWB Medical Air Assistance

This year’s European Rotors was the event where ÖAMTC Flugrettung and ANWB Medical Air Assistance signed the intention to work together on our drone developments. ANWB Medical Air Assistance works together with PostNL in a joint initiative on Medical Drone Service. In the coming years, ÖAMTC Flugrettung and ANWB Medical Air Assistance will be working together to develop an international medical drone operator. In the ideal world we would operate as one, with a joint fleet, pilots and investments. At the same time the strength of ÖAMTC Flugrettung  and Medical Drone Service lies in our local presence for the health care sector. The combination of the two is strong and leads to the necessary scale while still keeping a personal touch. Of course this goal is not something that is achieved tomorrow. There are many questions on the feasibility of such an international project – that’s what we will investigate first, which will include flight tests.

We look forward to our collaboration and we thank the Drone & Vertical Mobility Academy by FIA  and TCS for their support!

Medical Drone Service is a joint initiative of the ANWB Medical Air Assistance and PostNL Health. Together with healthcare partners Erasmus MC, Isala, Sanquin, Certe, Resultlab, Amsterdam UMC, St. Antonius, Accureon and UMCG and technical partners Avy and KPN, we are investigating how drones can contribute to delivering healthcare in the right place and at the right time. time. The ambition of Medical Drone Service is to contribute to keeping healthcare accessible and available for the whole of the Netherlands. The aim of using drones is to bring care faster and closer to the patient and to connect healthcare institutions with each other. This includes matters such as transporting blood, medication and diagnostic samples. The drone can fly the fastest and shortest possible route through the air.

Intentieverklaring ÖAMTC Flugrettung en ANWB Medical Air Assistance

Tijdens het European Rotors evenement hebben ÖAMTC Flugrettung en ANWB Medical Air Assistance de intentie ondertekend om samen te werken aan onze drone-ontwikkelingen. ANWB Medical Air Assistance werkt samen met PostNL in een gezamenlijk initiatief aan Medical Drone Service. In de komende jaren zullen ÖAMTC Flugrettung en ANWB Medical Air Assistance samenwerken om een internationale medische drone-operator te ontwikkelen. In een ideale wereld zouden we opereren als één geheel, met een gezamenlijke vloot, piloten en investeringen. Tegelijkertijd ligt de kracht van ÖAMTC Flugrettung en Medical Drone Service in onze lokale aanwezigheid van de zorgsector. De combinatie van beide is krachtig en leidt tot de nodige schaalvergroting met behoud van een persoonlijke benadering. Natuurlijk is dit doel niet iets dat morgen wordt bereikt. Er zijn veel vragen over de haalbaarheid van zo’n internationaal project – dat is wat we eerst zullen onderzoeken, inclusief test vluchten.

Wij kijken uit naar onze samenwerking en we bedanken de Drone & Vertical Mobility Academy van FIA en TCS voor hun steun!

Medical Drone Service is een gezamenlijk initiatief van ANWB Medical Air Assistance en PostNL Health. Samen met zorgpartners Erasmus MC, Isala, Sanquin, Certe, Resultlab, Amsterdam UMC, St. Antonius, Accureon en UMCG en technische partners Avy en KPN wordt er onderzocht hoe drones kunnen bijdragen aan het leveren van gezondheidszorg op de juiste plek en op de juiste tijd. De ambitie van Medical Drone Service is om bij te dragen aan het toegankelijk en beschikbaar houden van de zorg voor heel Nederland. Met de inzet van drones is het doel om de zorg sneller en dichter in de buurt van de patiënt te brengen en de zorginstellingen met elkaar te verbinden. Denk hierbij aan zaken zoals het vervoeren van bloed, medicatie en diagnostische samples. Hierbij kan de drone de snelste en kortst mogelijke route vliegen door de lucht.