Klantcases

“Met een centrale voorraad kunnen we kosten besparen en derving reduceren.”

Jelle Janzen, Projectleider Logistiek Amsterdam UMC

“Door de bloedmonsters te vervoeren en niet de patiënten, kunnen we het zorggeld beter besteden.”

ing. Jan van de Kolk, Manager Klinisch Chemisch Laboratorium Isala

“We hopen dat er nog veel meer ziekenhuizen aansluiten zodat we de infrastructuur kunnen delen.”

Merlijn van Hasselt, Woordvoerder Sanquin