<
FAQ2023-04-12T11:31:07+00:00

Veelgestelde vragen

Wat is de ambitie en doelstelling van Medical Drone Service?2022-08-08T12:53:59+00:00

De ambitie van Medical Drone Service is om door inzet van innovatieve mobiliteitsoplossingen bij te dragen aan het toegankelijk en beschikbaar houden van de zorg voor heel Nederland. Met de inzet van drones is het doel om de zorg sneller en dichter in de buurt van de patiënt te brengen en de verbinding tussen de ziekenhuizen en laboratoria te versterken.

Welke concrete dingen onderzoekt Medical Drone Service?2022-08-08T12:50:52+00:00

Het hele proces om tot een veilige vliegoperatie voor de zorgsector te komen is onderverdeeld in 6 onderdelen:

 • Wetgeving
 • Infrastructuur
 • Maatschappelijke acceptatie
 • Waarde
 • Technologie
 • Security
Wat wordt er vervoerd met de drone?2023-02-01T08:04:15+00:00

Medical Drone Service richt zich op het transport van medische goederen die relevant zijn voor de medische partners van het consortium. Op dit moment houdt dat in: bloed, diagnostiek en medicijnen. In de toekomst worden meer medische producten vervoerd als de medische zorg daarom vraagt. Denk hierbij aan weefselmonsters maar ook aan bijvoorbeeld een AED.

Bij het vervoeren van de medische goederen weet Medical Drone Service niet van wie of voor welke patiënt het product is. Dat weet alleen het ziekenhuis. De vervoerde producten zijn alleen waardevol voor de specifieke patiënten.

Waar gaat Medical Drone Service met de drone vliegen?2023-02-01T08:03:58+00:00

Momenteel onderzoeken we waar voor de medische partners de routes liggen die voor hen toegevoegde waarde heeft. Om te leren wat er allemaal komt kijken bij het vliegen over langere afstanden voeren we veel testvluchten uit. Vluchten worden uitgevoerd op een dusdanige wijze dat we daarbij niet vliegen over huizen.

Drones vliegen lager dan vliegtuigen, namelijk maximaal 120 meter hoog. We houden zicht op andere luchtruimgebruikers doordat iedereen zijn positie deelt (o.a. GPS).

Wat zien we tijdens de vlucht?2023-02-01T08:04:32+00:00

De drone is voorzien van een camera die gebruikt wordt om de vliegveiligheid tijdens de vlucht te waarborgen. Deze camera filmt voor zich uit. Het is daarmee niet mogelijk om personen te identificeren tijdens de vlucht.

Naast de camera op de drone zijn er ook camera’s aanwezig op de landingsplekken van de drone. Ook daar worden beelden gebruik voor de vliegveiligheid tijdens het landen en stijgen.

Is de dronevlucht voor mij veilig?2023-02-01T08:03:42+00:00

In navolging van de Europese regels in de onbemande luchtvaart is van iedere vlucht in kaart gebracht welke veiligheidsrisico’s er kunnen zijn en worden risico’s waar nodig aangepakt. Alle drones worden altijd op afstand bestuurd door professionele dronepiloten. Ook beschikt de drone over talloze veiligheidssystemen om te voorkomen dat de drone schade veroorzaakt. Verder is de besturing beveiligd met onder andere een VPN en een gecodeerde radio frequentie.

 

Hoe houden we toezicht op de veiligheid?2023-02-01T08:05:03+00:00

Zowel voor het vliegen zelf, als het gebruik van data gelden strenge regels. Medical Drone Service wordt zowel  intern als extern via de ILenT gecontroleerd op het naleven van deze regels. Bij het voorbereiden op het vliegen op een nieuwe route zijn vliegveiligheid en dataprotectie de belangrijkste uitgangspunten.

Zie: http://www.rijksoverheid.nl/drones voor de huidige regelgeving met betrekking tot het inzetten van drones.

Wat is de impact van vliegen op de omgeving?2023-02-01T08:05:30+00:00

Van onze professionele drone zal de omgeving weinig last hebben. De drone maakt tijdens de vlucht bijna geen geluid en is moeilijk te zien. Uit onderzoek blijkt dat de natuur geen last heeft van de drones. Daarnaast blijkt uit onze ervaring blijkt ook dat vogels en andere dieren goed kunnen omgaan met de aanwezigheid van de drone.

Wat is het uiteindelijke, lange termijn doel?2022-09-26T08:48:06+00:00

Het doel is een landelijk dekkend netwerk van medische bezorgdrones dat zorgt voor het verduurzamen en versnellen van medisch transport in Nederland. Hiermee biedt Medical Drone Service een efficiënte toekomstbestendige oplossing in een steeds krappere en uitdagende zorgmarkt.

Welke concrete activiteiten gaan er worden uitgevoerd de komende jaren?2022-09-26T08:49:09+00:00

Ten eerste worden er routes van A naar B over onbewoond gebied ontwikkelt (Q4 2022 en 2023). Ten tweede is het van belang om certificering voor het vliegen over bewoond gebied te behalen (Q1/Q2 2024) en het ontwikkelen en vliegen van routes over bewoond gebied (2024). Ten slotte zal toegewerkt worden naar een landelijk netwerk vanaf Q3 2024.

Uit welke partners bestaan het consortium?2023-05-25T07:35:30+00:00
 • Erasmus UMC
 • Isala ziekenhuis
 • Certe
 • Sanquin
 • ResultLab
 • Amsterdam UMC
 • Sint Antonius Ziekenhuis
 • Accureon
 • UMCG
Wat wil dit consortium bereiken?2022-09-26T08:49:58+00:00

De ambitie ​ is om over drie jaar dagelijkse een veilige drone operatie uit te voeren voor de zorgsector in Nederland. Het consortium wil graag ervaring opdoen met het vliegen met drones over grote afstanden. Voor de zorgsector zijn daarmee veel toepassingen denkbaar. Met deze testvluchten starten we een leertraject van 3 jaar.

Kan mijn zorgorganisatie zich aansluiten?2023-05-25T07:37:13+00:00

Ja we willen graag met elkaar een breed beeld krijgen van de mogelijkheden van dronetoepassingen, maar ook van de mobiliteitsvraagstukken die in de zorg leven. Jouw organisatie kan daar zeker deel vanuit maken in het consortium. Voor verdere informatie verwijzen we graag naar het contactformulier.

Met welke drone wordt er gevlogen?2023-08-04T09:27:21+00:00

We vliegen met een elektrische drone die door Avy, een Nederlandse dronebouwer, gemaakt is. De Avy Aera 3. Dit is een zogenaamde VTOL wingdrone. (VTOL=Vertical Take Off and Landing).

Dit betekent dat de drone recht omhoog kan opstijgen en eenmaal op hoogte maakt de drone een transitie naar een vliegtuigvlucht. De drone heeft dus zowel propellers om recht omhoog op te stijgen als ook een duwpropeller voor de vliegtuigvlucht. Voordeel hiervan is dat er relatief weinig infrastructuur benodigd is bij bijvoorbeeld een ziekenhuis om de drone te laten starten en landen.

Kenmerken drone:

 • Spanwijdte: 2,4m
 • Kruissnelheid: 80 km/h
 • Maximum snelheid: 90 km/h
 • Maximum hoogte: In Nederland mag maximaal 120-meter hoog gevlogen worden.
 • Range: 100 km
 • Maximaal gewicht belading: 3 kg
 • Aandrijving: Elektrisch
Hoe wordt de drone bestuurd?2022-09-26T08:52:22+00:00

Drones worden nu vanuit een commandowagen op de grond bestuurd. De signalen worden primair over 4G verstuurd naar de drone. De drones vliegen automatisch en dus een voorgeprogrammeerde route. Onderweg kan een vlieger altijd ingrijpen om de drone handmatig te besturen. Ook is er een back-up data-link beschikbaar voor als 4G uitvalt. Daarmee kan de drone te allen tijde bestuurd worden.
Op termijn zal de besturing van de drones vanuit het commandocentrum van de ANWB gedaan worden. Dit zit in het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag.

Waar gaan de drones landen en opstijgen?2022-09-26T08:52:00+00:00

De drone stijgt en land op een dedicated drone platform. Dit platform is ook ontwikkeld door Avy waardoor het aansluit op de specificaties van de drone zelf.

Heeft op hoogte vliegen invloed op de kwaliteit van bijvoorbeeld medicijnen?2022-09-26T08:45:53+00:00

Dat is voor sommige producten al onderzocht. Voor andere producten wordt dat nog uitgebreid onderzocht. Wanneer medische goederen geconditioneerd moeten zijn dan zal dat gelijk blijven wanneer het vervoer per drone plaatsvindt.

Is een drone veilig?2022-09-26T08:44:38+00:00

In navolging van de Europese regels in de onbemande luchtvaart is van iedere vlucht in kaart gebracht wat de risico’s zijn en hoe hier rekening mee wordt gehouden.
De ILT ziet toe op het handhaven van de regels. Als de operator, de drone, de werkwijze, communicatie of de verbinding tussen drone en operator niet aan de eisen voldoet mag niet gevlogen worden. Voor professionele toepassingen van drones gelden strenge eisen.

Zie: http://www.rijksoverheid.nl/drones voor de huidige regelgeving met betrekking tot het inzetten van drones.

Ga naar de bovenkant