Op diverse dagen in augustus heeft het Europese project AMU-LED proefvluchten gemaakt waarmee een belangrijke stap is gezet naar het mogelijk maken van bemande én onbemande luchtvaart in het Europese luchtruim. Op dit moment moet het luchtruim voor zogeheten BVLOS-vluchten (buiten het zicht van de piloot) altijd gesloten worden voor ander luchtverkeer. AMU-LED heeft laten zien hoe meerdere luchtvaartuigen, zowel bemand als onbemand, tegelijk in één luchtruim kunnen opereren. Medical Drone Service heeft met haar drone een belangrijke rol gespeeld in dit project.

Tijdens de demonstratie in Rotterdam heeft Medical Drone Service op 16 en 22 augustus 8 (BVLOS)-vluchten uitgevoerd: 4 vluchten van Rhoon naar Heinenoord en 4 vluchten van Heinenoord naar Rhoon. Hierbij is er in totaal 8 keer de Controlled Traffic Region (CTR) van Rotterdam in- en uitgevlogen met als doel het testen van procedures. Deze vluchten duren slechts 6 minuten waar je met de auto 20 minuten onderweg bent. Deze succesvolle test geeft goed inzicht in de potentie van drone-spoedleveringen in de toekomst.

AMU-LED Medical Drone Service

Mijlpaal voor partners Erasmus MC en Sanquin

Als eerste operator in Nederland is Medical Drone Service, in live afstemming met de Control Tower, de ‘Controlled Traffic Region’ (CTR) van Rotterdam in en uit gevlogen. De CTR is het gebied rond een luchthaven dat doorgaans is gereserveerd voor de bemande luchtvaart. Om er met drones te mogen vliegen, moeten nieuwe procedures en tools ontwikkeld worden. Dat deze er gaan komen is goed nieuws voor onze partners Erasmus MC en Sanquin want beide liggen binnen de CTR van Rotterdam. Om in de toekomst deze partijen te kunnen bedienen is deze demonstratie binnen AMU-LED van groot belang geweest.

Wat heeft Medical Drone Service geleerd tijdens AMU-LED?

Bij de tests is er onder andere veel inzicht verkregen in de huidige werkwijze en communicatie binnen de CTR. Zo zorgen de huidige radiocommunicatieprocedures met de (Control) Tower binnen de CTR voor een hoge werkdruk bij de dronepiloot.

Omdat het om een extra handeling gaat voor de piloot, kan deze taak niet worden uitgevoerd door dezelfde persoon die de drone vanaf de grond bestuurt.  Ook is de standaardcommunicatie tussen de (Control) Tower en dronepiloot die worden voorgeschreven niet goed toegespitst op het vliegen met drones, vooral bij het in- en uitvliegen van de CTR. Het delen van locaties en intenties (in dit geval via de radio) bleek wel van grote toegevoegde waarde voor het situationele bewustzijn van zowel de dronepiloot als de vliegers van bemande toestellen. Beide piloten van de bemande- en onbemande voertuigen weten immers van elkaar waar ze zijn en welke kant ze op gaan.

Medical Drone Service consortium

Medical Drone Service is een gezamenlijk initiatief van de ANWB Medical Air Assistance en PostNL Health. Samen met verschillende (zorg)partners wordt onderzocht hoe drones kunnen bijdragen aan het leveren van gezondheidszorg op de juiste plek en op de juiste tijd. Naast Erasmus MC en Sanquin bestaat het consortium momenteel uit: Amsterdam UMC, Certe, Isala, ResultLab en St. Antonius. Verder zijn Avy en KPN betrokken als technische partners. Het consortium doet ervaring op met het vliegen met drones over grote afstanden en heeft verschillende, concrete, use cases, waarbij drone-transport bijdraagt aan een snellere en duurzamere zorglogistiek.

Technische toelichting vanuit AMU-LED

AMU-LED stelt Urban Air Mobility (UAM) stakeholders in staat om verschillende use-cases te specificeren die van toepassing zijn op logistiek en stedelijk vervoer van passagiers, de UAM-omgeving te integreren, de Urban Air System (UAS) grond- en luchtplatforms te demonstreren en ten slotte veiligheid, security, duurzaamheid en publieke acceptatie te beoordelen.

AMU-LED zal echte UAM-operaties testen in een U-space-ecosysteem voor gecoördineerde vluchten van verschillende soorten Urban Air Vehicles (UAV) in verschillende scenario’s, gebruiksscenario’s en toepassingen (bijv. luchttaxi’s, hulpdiensten, levering van goederen, enquêtes, enz.) surveillance, logistiek en mobiliteit met behulp van luchtvoertuigen. Aan het einde van het project zal worden aangetoond dat elke stad of stedelijke regio (bijv. dunbevolkte gebieden) de capaciteit kan hebben om UAM-diensten en -infrastructuur aan te bieden, rekening houdend met de specifieke kenmerken ervan, maar in een gestandaardiseerde en veilige vorm. Ten slotte zal dit project aanzienlijk bijdragen aan het definiëren van de behoeften en kenmerken van de uitrusting aan boord van de UAV. Een reeks van verschillende experimenten zal worden uitgevoerd in drie provincies in Europa (het VK, Spanje en Nederland), met het oog op de test van het droneplatform zelf, maar ook op de in te zetten U-space diensten. Het UAM-ecosysteem moet holistisch worden beschouwd als een systeem van systemen.

Website: www.amuledproject.eu